Ettevõtte rahandus

Kas ettevõtte tegelik kasv vastab sisemisele suutlikkusele? Millised on ettevõtte edasised kasvuvõimalused? Milliseid võimalusi loob sektorisisene konsolideerimine? Kas ettevõtte äritegevus kasvatab või vähendab osanike väärtust? Kas ettevõtte kapitali struktuur toetab väärtuste kasvu? Kuidas parandada senist tulemuslikkust?

Teenused, mida pakume:

 • Ühinemised ja omandamised (Mergers & Acquisitions)
 • Finantsnõustamine (Financial advisory)
 • Ettevõtte ja selle osade väärtuse hindamine (Valuations)
 • Finantsmudelite loomine, sh eelarvete koostamine (Financial Modelling and Budgeting)
 • Strateegiline nõustamine (Strategic advisory)

Äritegevuse restruktureerimine

Kas ettevõtte kasv vastab ootustele? Milliste turgude, toodete või klientide lõikes pole saavutatud oodatud kasvu? Millised kulud ning miks kasvavad kiiremini kui ärimahud? Miks ettevõtte pole saavutanud loodetud kasumlikkust? Kas ettevõttes on eelarve ja jälgitakse selle täitmist? Kas ettevõttes on pikajaline strateegia, koos finantsprognoosidega? Kas ettevõttes on kehtestatud efektiivsusmõõdikud ning juhtimisraportid?

Teenused, mida pakume:

 • Tekkinud olukorra tekkepõhjuste tuvastamist
 • Strateegilise restruktureerimise plaani defineerimist ja juurutamist
 • Ettevõtte lühi- ja pikaajaliste finantsprognooside koostamist (s.h. igakuine eelarve)
 • Tegevusmõõdikute ja juhtimisraportite arendamist ja juurutamist
 • Võimalike liitumiste, müümise ja omandamiste võimaluste ning mõjude hindamist

Eksperthinanngud

Kas ettevõtte omanik teab, milline on tema ettevõtte või tema osaluse (investeeringu) tegelik väärtus? Kas ettevõtte omanik teab, mis mõjutab tema ettevõtte või investeeringu väärtust? Kas ettevõte vajab hinnangut oma maksevõime (likviidsuse) kohta? Kas ettevõte teab, palju ta vajab täiendavat kapitali, et taastada (parandada) oma maksevõimet? Kas ettevõte teab põhjusi, mis põhjustasid ajutise maksejõuetuse?

Teenused, mida pakume:

 • Ettevõtte või selle osade väärtuse määramine (Valuation Opinions)
 • Ettevõtte maksevõime hindamine (Solvency Opinions)
 • Ajutise või püsiva maksejõuetuse tekkepõhjuste hindamine (Insolvency Opinions)